Milyen önismereti csoportban vegyek részt?

Önismereti és módszerismereti műhelyeinket ajánlunk mindenkinek, aki izgalmas és hasznos élményekre vágyik valamint szeretné megtapasztalni a testorientált módszerek széleskörű gyógyító, személyiségformáló, önismeretet mélyítő erejét.

Az Egyesület által képviselt négy módszer szakaszai különbözően épülnek fel. A Haptonómia, a Fókuszolás és az Integral Core Dynamics önismereti szakasszal indul, amelyet nem szakemberek számára is ajánlunk, olyanoknak is, akik életük első sajátélményű önismereti csoportjára készülnek.

A Bioszisztemikus képzést olyanoknak ajánljuk, akik már egy másik (nem feltétlenül szomato-pszichoterápiás) módszerben képződtek.

A rövid ismertetők és egy kiragadott jellemző segíthet az eligazodásban:

A haptonómiában központi elem a testi érintés

A haptonómia a lelki kapcsolódás „művészete”. Látható eleme a haptonómiás kontaktus, a testi érintés, ami utat nyit a másik ember érzelmi megerősítéséhez, a szavakkal ki nem fejezhető lelki tartalmak kifejeződéséhez. A haptonómiás kontaktusban a kliens többnyire fekvő helyzetben van, a terapeuta a kliens mellett helyezkedik el, és törekszik egy közös érzelmi tér létrehozása. Ebben a biztonságos közegben megnyílhat a kliens, megszólalhat régóta elfedett, tudattalanban rejtőző szenvedése. A kliens mintegy „átadja”, áthelyezi az érzelmeit, emlékeit a terapeuta által felajánlott térbe. Ezáltal a megkönnyebbül, felszabadul, megéli önmaga teljességét, megerősödik és képes „szembenézni” a múlt fájdalmaival, ami lehetővé teszi, hogy elinduljon a gyógyulás, a változás folyamata.

A fókuszolásban az önmagunknak szentelt figyelem kiemelkedő jelentőségű

A fókuszolás során az éber és tudatos belső figyelem segítségével kapcsolatba léphetünk belső világunk tartalmaival. Elcsendesedve a figyelem tágas terében a megszokott gondolati és viselkedési sémáinkban változás jöhet létre.

Fókuszolás folyamán a testi és a központi idegrendszer által tárolt, a mindennapokban észrevétlen testi érzetek figyelmet kapnak. Lehetőségünk van rá, hogy a különböző élethelyzeteinkhez kapcsolódó átélt érzetet közelebbről is megvizsgáljuk. Nyitott és elfogadó módon közelítve, kapcsolatba lépünk belső átéléseinkkel, ami változást eredményez. A fókuszolás folyamata során tudatosítjuk az átélt élmények tapasztalatait, melyeket integrálunk az adott témával kapcsolatos korábbi tudásunkba. Gondolataink, érzelmeink és testi átélésünk tudatosításának gyümölcse a viselkedéses és gondolati sémáink megváltozása. Mindezzel a személyiség változását, fejlődését és erősödését érjük el.

ICD-ben nagy hangsúlyt kap az aktív mozgás, hangadás

Az ICD -képzés végigvezet a pszicho-spirituális fejlődésünk teljes spektrumán, a születésünktől és korai gyermekkorunktól kezdve a szimbiózis és szeparáció-individuáció szakaszain, a felnőtt koron át az öregedésig.  Tudatosítja a védekezésként használt, ún. testi-lelki “páncél” jelenlétét, amely felnőtt korunkra már szinte hozzánk nőtt, és így megmerevíti kreativitásunkat, kommunikációnkat, kapcsolati életünket. Dolgozunk a testi-lelki páncélunk fellazításán és elengedésén, ezen keresztül felszabadítjuk a blokkolt energia-áramunkat, hogy visszanyerjük az életöröm szabadságát. Végül egy felépített folyamatban felkészítjük magunkat a tudatos öregedésre és a halálra, mintegy átlényegítve életünk ezen állomásait.

A bioszisztemikus munkában fontos a kapcsolat, a testi ráhangolódás s ezen keresztül az érzelmi-vegetatív szabályozás

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

A kapcsolati minták újraírása, a testben elakadt folyamatok felszabadítása, a mentális tartalmak átkeretezése lehetővé teszi egy korábban nem ismert jelenlét átélését. A bioszisztemikus folyamatok utat nyitnak a szavak előtti pre-, és perinatális életszakaszba, ezáltal legkoraibb traumáink is gyógyíthatóvá válnak.

Ezt a módszert már előzetesen más módszerben képződött segítő szakembereknek ajánljuk.