A szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia elméletét és gyakorlatát teljes körűen bemutató 400 órás képzés.

A képzésbe azokat várjuk, akik az Egyesület által képviselt valamely módszerben (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) már sajátélmény tapasztalatot szereztek, részt vettek az önismereti szakaszban, és / vagy elkezdték a képződést.

A kurzus célja, hogy a testközpontú munka iránt érdeklődő szakemberek elsajátíthassák a szomato-pszichoterápiás lélektani módszerek alkalmazásához szükséges elméleti alapokat,  és megismerkedhessenek azzal a szakmai közeggel, amely a későbbiekben aktívan segíteni tudja gyakorlati munkájukat.

Az elméleti képzés tartalma és szerkezete a hazai szakmai szervezetek,  a European Association for Body Psychotherapy  (EABP), és a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes (EEPSSA) szakmai irányelvei és képzési követelményei alapján került kidolgozásra.

 

Oktatott tárgyak és oktatók listája (4 félév)

Szomato-pszichoterápiás alapismeretek
Bevezetés a szomato-pszichoterápiába – Kántor Árpád
A szomato-pszichoterápia története – Szemerey Márton
Fő szomato-pszichoterápiás irányzatok – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia elmélete – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia tudományos megalapozottsága (Indikáció, kutatások, hatásvizsgálatok) – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás intervenciós technikák – Szemerey Márton
A karaktervédelem elméletei – Szemerey Márton
Biológiai folyamatok a szomato-pszichoterápiás intervenciók hátterében – Szemerey Márton
Szomatikus és pszichológiai alapismeretek
Fejlődéslélektan:
   Fejlődéslélektan I. (Pre- és perinatális pszichológia) – Andrek Andrea
   Fejlődéslélektan II. (Pszichodinamikus fejlődéselméletek) – Patkó Zita
Pszichopatológia:
     Pszichopatológia I.(Az egyes zavarok spektrumszemlélete) – Patkó Zita
     Pszichopatológia II. (Szomato-pszichoterápiás megközelítés) – Szemerey Márton
Pszichoterápiás alapfogalmak, pszichoterápiás diagnosztika, diagnosztikai rendszerek – Patkó Zita, Szilágyi Veronika
Testkép és testreprezentációk – Dr. Csabai Márta
A szomato-pszichoterápiás kapcsolat alapjai
Szomato-pszichoterápiás etika (Általános szomato-pszichoterápiás etika, az érintés etikája, kompetenciahatárok) – Andrek Andrea
Traumafeldolgozás a szomatopszichoterápiában – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás egyéni munka dinamikai folyamatai – Szilágyi Veronika
Szomato-pszichoterápiás csoportmunka dinamikai folyamatai  – Szilágyi Veronika, Szemerey Márton
Tudatállapotok, regresszió, mentalizáció – Dr. Merényi Márta
Szomato-pszichoterápiás gyakorlati tárgyak
Csoportos pályaszocializáció – Kántor Árpád
Szupervíziós csoport – Szilágyi Veronika
Módszerismereti – blokk (ICD, Fókuszolás, Bioszisztémikus szomato-pszichoterápia, Haptonómia)

Az induló képzésekről az ESEMÉNYEK menüpont alatt tájékozódhat.