A szomato-pszichoterápia (body psychotherapy) a gyógyításnak önálló, pszichoterápiás hagyománnyal és kortárs újításokkal gazdagított útja. A pszichikus élmények, zavarok, traumák, elakadások megközelítésében itt a kliens teste központi jelentőséget kap.
Szélesebb értelemben: szomato-pszichoterápiának nevezzük az olyan pszichoterápiás módszereket, amelyek hangsúlyozottan a testélményekkel dolgoznak, és bevonják magát a testet is a pszichoterápiás munkába (légzés, hang, mozgás, érintés, ölelés stb.). Szűkebb értelemben Freud egyik korai követőjének, Wilhelm Reich-nek a munkásságából kifejlődött reichiánus, posztreichiánus és neoreichiánus terápiás formákat értjük alatta.
A szomato-pszichoterápiás szemléletmód egyik alappillére az a Reich által hangsúlyozott felismerés, hogy az emberi lény egésze egy komplex memóriával bír. Az ember minden szinten magán viseli saját élettörténete lenyomatait. Az emlékek nem csak az agyban raktározódnak el, hanem a test egészében. Testtartásunk, mozdulataink, hangunk, izom- és ízületi elváltozásaink, jellegzetes arckifejezésünk, ráncaink a minket ért hatásokról, élményeinkről mesélnek.
Testi jelenlétünk a magzati állapotunk igen korai szakaszáig nyúlik vissza. Testünk jelen volt teljes életünk során, és tapasztalatokat, élményeket, benyomásokat gyűjtött akkor is, mikor még a jelenségek megnevezésére szolgáló szavakat sem ismertünk.
Különböző szomato-pszichoterápiás technikák segítségével legkorábbi tapasztalataink testi érzetek szintjén őrzött lenyomatai is előhívhatóak és tudatosíthatóak, így életünk korai szakaszában elszenvedett traumáink, személyiségünk bázisát meghatározó alapélményeink is feltárhatókká válnak.
A szomato-pszichoterápiás módszerek – a verbális feltáró, támogató munka kísérete mellett – a testbe íródott élettörténet feltárását, tudatosítását, átdolgozását, integrálását tűzik ki célul.
A szomato-pszichoterápiás folyamat egy rendkívül izgalmas felfedező utazás, amelyben egy képzett, saját élmények hosszú sorát megtapasztalt terapeuta dolgozik a kliens testi és lelki élményeivel párhuzamosan, meghatározott szakmai és etikai szabályok keretei között.