Intézetünk négy módszerben szervez önismereti csoportokat, képzéseket. A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás képzés és az Integrative Core Dynamics képzés része az EABP-akkreditált pszicho-szomatoterapeuta képzésnek.

Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia a neuropszichoanalízis és egyéb idegtudományok integrálásából létrejött önálló, rendszerszemléletű testorientált pszichoterápiás módszer, melynek alapjait Prof. dr. Jerome Liss, pszichiáter (Harvard Egyetem) és Prof.dr. Maurizio Stupiggia, filozófus, pszichológus (Bologna-i Egyetem) fektették le.

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában a bioszisztemikus modell hivatkozik többek között Ernst Gellhornnak az autonóm idegrendszerrel – a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszerek működésével – kapcsolatos kutatásaira, emellett elméletének alapjait a Wilhelm Reich-féle karakterpáncél és Alexander Lowen bioenergetikai elképzelésére helyezi.

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

www.biosistemica.net

Integrative Core Dynamics

Az Integrative Core Dynamics egy testorientált  módszer, amelynek hatékonyságát 2010 óta a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület (SZOMATO) Kongresszusain, több módszerdemonstrációs műhelyen és 4 napos workshopokon is megtapasztalhattuk. 2011-ben indult az első magyarországi 2+2 éves önismereti képzés.

Pintér László módszerében felhasználja a Core Energetics pszichoterápiás módszerét, a pszichoanalízis tárgykapcsolati és kötődési elméleteit, az “5 ritmus” táncterápiás és meditatív praxist, a Jungi alapokon álló álom- és imaginációs munkát, valamint az integrálpszichológia szemléletét, és mindezeket egy hatékony önismereti és terápiás módszerben ötvözi.

 

Fókuszolás orientált terápia

A fókuszolás egy sajátos figyelmi aktus, barátságos és elfogadó viszonyulás mindahhoz ami lényedben zajlik és a tested közvetítésével tudatosítható.

Történetét tekintve a fókuszolás Eugene T. Gendline által kidolgozott filozófiai és humanisztikus pszichológiai gyökerekkel rendelkező szemléletmód, önismereti eszköz és segítő technika.

Arra a felismerésre épül, hogy “a tested jóval többet tud a téged érintő helyzetekről, mint amennyinek tudatában vagy. A veled kapcsolatba kerülő emberekről például testi szinten sokkal több információval rendelkezel, mint amennyi tudatosul benned. Ehhez a testedben őrzött többlethez egy kis gyakorlással hozzáférhetsz. Testi megérzéseid tudatosítása révén új kreatív felismerések (problémák esetén továbbvivő megoldások) birtokába juthat.

fokuszolas.hu

 

Haptonómia

A haptoterápia módszerét a holland, de élete utolsó évtizedeiben Franciaországban élő Frans Veldman alkotta meg, többek közt Bernard This ösztönzésére. Veldman a koncentrációs táborban lett figyelmes arra, milyen fontos szerepet játszik az affektív kontaktus a túlélésben. Felismeréséből bontakozott ki a haptonómia, az affektív kontaktus tudománya.

A megközelítés szerteágazó területeken bizonyult nagyhatásúnak. Létezik szülészeti, terhesgondozási haptonómia, amely a csecsemő első életévében is folytatódik. Célja az apa, az anya és a magzat, majd csecsemő közti kapcsolat és párbeszéd ápolása, támogatása. Ezen túl a haptonómia szemlélete eredményesnek bizonyult a pszichoterápiában is: a haptopszichoterápia törekvése az, hogy a szenvedő vagy egzisztenciális szorongással, frusztrációval, kiteljesedettség hiányával küszködő személyeket hozzásegítse ahhoz, hogy rátaláljanak saját belső életerejükre, és ezáltal visszanyerjék lelki egészségüket. A haptonómia egy további alkalmazási területe az ún.haptoszinézis, amely a testi komfortérzetet igyekszik elősegíteni az emberi méltóság teljes tiszteletben tartása révén. A teljesség érzetének helyreállítására törekszik olyan személyeknél, akiknek testi integritása sérült valamilyen pszichés trauma vagy betegség következtében.

www.haptonomia