Események betöltése

ELMÉLETI MODUL

2025. október 3. péntek

A szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia elméletét és gyakorlatát teljes körűen bemutató 400 órás, négy féléves képzést indít a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2023 őszén.

A képzésbe azokat várjuk, akik az Egyesület által képviselt valamely módszerben (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) már sajátélmény tapasztalatot szereztek, és / vagy elkezdték a képződést.

A modul célja, hogy a testközpontú munka iránt érdeklődő szakemberek elsajátíthassák a szomato-pszichoterápiás lélektani módszerek alkalmazásához szükséges elméleti alapokat,  és megismerkedhessenek azzal a szakmai közeggel, amely a későbbiekben aktívan segíteni tudja gyakorlati munkájukat. 

Az elméleti modul tartalma és szerkezete a hazai szakmai szervezetek,  a European Association for Body Psychotherapy  (EABP), és a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes (EEPSSA) szakmai irányelvei és képzési követelményei alapján került kidolgozásra.

 

Részvételi feltételek:

 • felvételi beszélgetésen részvétel és megfelelés
 • legalább BA/BSC végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány
 • minimum 30 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt egyéni (vagy 120 óra csoportos) önismereti sajátélmény olyan szakembernél, aki az Egyesületnél vagy  valamely más, a Pszichoterápiás Kiskátéban szereplő képzőhelyen kiképződött
 • elkezdett vagy befejezett csoportos szomato-pszichoterápiás ön- és módszerismereti folyamat a választható specializációk (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) valamelyikéből
 • a képzésben lévő vállalja, hogy mindaddig, amíg a képzést záró képesítését jelentő „pszicho-szomatoterapeuta” címet meg nem szerezte, szakmai vagy egyéb tevékenysége kapcsán nem hivatkozhat pszicho-szomatoterápiás képzettségre, illetve oktatásban való részvételre.
 • a jelentkezés elbírálása során nem feltétel, de komoly előnyt jelent az előzetes szakmai tapasztalat humán segítői területen.
 • írásbeli szerződés kötése a képző szervezettel
 • a képzés ideje alatt a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tagságának vállalása.

Végzettség és elismerése Az elméleti képzés önálló végzettséget nem ad, a pszicho-szomatoterapeuta cím felé vezető egyik lépcső, az Egyesület képzésének részét képezi. Sikeres elvégzését követően a hallgatók az alapképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak, amely igazolja elméleti, szomatikus pszichológiai alapismeretek területén szerzett jártasságukat.

A képzés oktatói jól képzett szakemberek, köztük az Egyesület alapító tagjai, illetve olyan neves “külsős” szakemberek, akik saját szakterületükön testközpontú munkát végeznek, kutatásokat folytatnak.

Képzési forma

 • A képzés kiscsoportos formában zajlik, két napos (20 órás) szombat-vasárnapi blokkokban, kivétel két alkalom, ahol péntek-szombati blokk van.

A képzés díja

 • ………….-/félév

Jelentkezési határidő

 • 2025 szeptember 14.

Kezdés:

2025 október 3. du. – 4. egész nap – október 5. de.

Első félév további időpontok:

 • 2025 október 25-26.
 • 2025 november 21-22. (péntek-szombat)
 • 2025 december 19-20. (péntek-szombat)
 • 2026 január 17-18.
A TELJES KÉPZÉS TEMATIKÁJA ÉS OKTATÓI
1. Szomato-pszichoterápiás alapismeretek
A szomato-pszichoterápia története (Freud, Társadalmi hatások és mozgalmak, A humanisztikus pszichológia hatása, Idealizmus és linearitás, Wilhelm Reich munkássága, Embodiment, Test és hatalom) – Szemerey Márton
Fő szomato-pszichoterápiás irányzatok (Young, Röhricht, Totton, Soth elméletei, A kapcsolati iskola, A test-orientált technikák rendszerezése ) – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia elmélete (Az élmény összetevői: érzelemi, test-,kognitív élménykomponens, A tudattalan és a test, A tudat és a test, Az energetikai ciklus, A vazomotoros ciklus, Az érzékenységi ciklus, Az affektív ciklus, A kontaktus-visszavonulás ciklus) – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia tudományos megalapozottsága (Indikáció, kutatások, hatásvizsgálatok) – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás intervenciós technikák (A figyelmen alapuló technikák,  A mozgással kapcsolatos modellek és technikák,  Az érintéssel kapcsolatos modellek és technikák) – Szemerey Márton
A karaktervédelem elméletei (Az energia kérdése a szomato-pszichoterápiában,  a karakter fogalma, Reich és Lowen elmélete )– Szemerey Márton
Biológiai folyamatok a szomato-pszichoterápiás intervenciók hátterében – Szemerey Márton
2. Szomatikus és pszichológiai alapismeretek
Fejlődéslélektan:
   Fejlődéslélektan I. (Pre- és perinatális pszichológia A fogantatástól a megszületésig, Az egészséges várandósság élettana és lélektana, Szülés, születés, Változás, veszteség, gyász és elengedés a perinatális időszakban. Fiúk, férfiak, apák – régi és új szerepek) – Andrek Andrea
   Fejlődéslélektan II. (Fejlődési pszichopatológia, Pszichodinamikus fejlődéselméletek: Anna Freud, Klein, Hartmann, Kohut, Erikson, Winnicott, Lacan, Stern, Kötődés – kötődési trauma) – Patkó Zita, Szilágyi Veronika
Pszichopatológia:
     Pszichopatológia I.(Az egyes zavarok spektrumszemlélete, Skizoid személyiség, Borderline személyiség, Mazochisztikus  személyiség, Nárcisztikus személyiség) – Patkó Zita
     Pszichopatológia II. (Szomato-pszichoterápiás megközelítés: A zavarspecifikus megközelítésről, Mentális zavarok és a szomato-pszichoterápia, Kontraindikációk, Szorongásos zavarok, Személyiségzavarok,  Pszichotikus állapotok, Trauma és személyiségzavar, Személyiségzavar, test és a terápia) – Szemerey Márton
Pszichoterápiás alapfogalmak, pszichoterápiás diagnosztika, diagnosztikai rendszerek: Háromdimenziós diagnosztika, Operacionalizált pszichodiagnosztika – Patkó Zita, Szilágyi Veronika
3. A szomato-pszichoterápiás kapcsolat alapjai
Mentalizáció, mentalizáció a terápiában – Patkó Zita
A szomato-pszichoterápia etika (Általános szomato-pszichoterápiás etika, az érintés etikája, kompetenciahatárok) – Andrek Andrea
Traumafeldolgozás a szomatopszichoterápiában (A sokk-trauma pszichofiziológiája és terápiája, A fejlődési trauma elméletéről, Test-orientált eszközök a terápiás munkában, A disszociáció testi és lelki
folyamatai a traumaterápiában) – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás egyéni munka dinamikai folyamatai (Szorongás és kezelése, Depresszió és kezelése, Függőség és kezelése, Identitás, identitástrauma, Transzgenerációs modellek)– Szilágyi Veronika
Szomato-pszichoterápiás csoportmunka dinamikai folyamatai (Történet, Főbb modellek, A csoportfolyamat szakaszai, Indikáció, kontraindikáció, Csoport-szervezés a gyakorlatban, Csoportvezetői beavatkozások, Strukturálás, Hatótényezők) – Szilágyi Veronika
A testtapasztalat fenomenológiája, test és interszubjektivitás – Dr. Vermes Katalin
4. Szomato-pszichoterápiás gyakorlati tárgyak
Csoportos pályaszocializáció – Kántor Árpád
Csoportos szupervízió – Szilágyi Veronika

Jelentkezés: szilvera@gmail.com e-mail címen Szilágyi Veránál

Részletek

Dátum:
2025. október 3. péntek