2008-ban alakul meg a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület, melynek egyik célja a szomato-pszichoterápiák alkalmazásához és szomato-pszichoterápiás szakemberek képzéséhez szükséges intézményes keretek megteremtése. 2019-ben az Egyesület tagjai megalapítják a Magyar Szomato-pszichoterápiás Intézetet, mely 2020-tól az EABP hivatalosan jegyzett tagszervezete, egyúttal jogosulttá válik akkreditált európai szomato-pszichoterapeuta szakemberek képzésére.

A képzés célja a  szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia magas szintű elméleti és gyakorlati oktatása, a résztvevők felkészítése arra, hogy olyan kompetens és felelősségteljes szomato-pszichoterapeutává váljanak, akik segítő/gyógyító hivatásuk keretében, a hazai és nemzetközi szakmai normáknak megfelelően, biztonsággal tudják gyakorolni az elsajátított testorientált módszereket.

A  képzés elvégzésével európai szomato-pszichoterapeuta cím szerezhető.

A szomato-pszichoterapeuta, segítő szakember, aki a szomato-pszichoterápiás szemléletmódot és gyakorlati jártasságot szakmai tevékenységének kompetenciahatárai közt, egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló emberekkel dolgozva használja, személyiségfejlesztő, önismereti, preventív, edukatív céllal, egyéni és/vagy csoportos keretben. A képzés elvégzése után csak megfelelő jogosítványokkal rendelkező orvos vagy pszichológus használhatja a megszerzett szomato-pszichoterápiás ismereteit gyógyító, terápiás céllal.

Pszichoterapeuta, pszichiáter, vagy klinikai szakpszichológus végzettség nélkül a segítő szakember nem végezhet pszichoterápiát, mivel ez a tevékenység a magyar törvények értelmében pszichoterapeuta szakvizsgához kötött.

Az Intézet négy szomato-pszichoterápiás módszert képvisel: Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Integrative Core Dynamics, Fókuszolás-orientált pszichoterápia, Haptonómia. Ezekről bővebben: https://hibp.hu/modszerek/

Jelenleg az európai akkreditációval a Bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás képzés és az Integrative Core Dynamics képzés rendelkezik.

A Fókuszolás képzés elvégzésével Fókuszolás-orientált terapeuta, a Haptonómia képzés elvégzésével, Haptoterapeuta cím szerezhető.

A képzés során a következő képzési moduloknak kell eleget tenni:

  • Sajátélmény: minimum 150 óra zárt csoportos sajátélmény a választott módszerből
  • Sajátélmény: 200 óra egyéni pszichoterápia, vagy szomato-pszichoterápia – az Intézet által elfogadott szakember igazolásával
  • Módszer-ismeret: minimum 120 óra képző csoporton való részvétel a választott módszerből
  • Elméleti modul: 400 órás, 4 féléves képzés, mely elméleti vizsgával zárul
  • Gyakorlati modul: 150 órás általános szomato-pszichoterápiás csoportos gyakorlat
  • Szupervízió: minimum 150 óra, 300 óra módszerhasználat mellett
  • Záróvizsga: esettanulmány megírása és védése

Az induló képzésekről az ESEMÉNYEK menüpont alatt tájékozódhat.