Mi történik az egyéni terápia során?

A „verbális” pszichoterápia minden szabálya releváns a test-orientált pszichoterápiás munkában is!

A legtöbb test orientált terapeuta beszélget a kliensével, elemzi, tanulmányozza a folyamatot, külön figyelmet fordít a terápiás kapcsolatra, igyekszik támogatni a kliensét a megértésben.

Az érzelmekkel való munka a szomato-pszichoterápiákban központi jelentőségű, mivel az érzelem az egyetlen híd a szóma és a psziché között.

Egyéni terápiában a test orientált terapeuta a spontán testi impulzusok és élmények tudatosítására és megélésére bátorít. Testi létélményünket a biztonságérzet, az önbizalom és az én-érzet fő potenciális forrásának tekinti. Fontos feladataként tartja számon a testi és lelki aspektusok közti kapcsolat helyreállítását és kiegyensúlyozását. Megfelelő keretezés és szigorú etikai szabályok betartása mellett érintést, mozgást és légzéssel való munkát is használ.