Ki lehet szomato-pszichoterapeuta?

Definíció szerint: a szomato-pszichoterapeuta, segítő szakember, aki a szomato-pszichoterápiás szemléletmódot és gyakorlati jártasságot szakmai tevékenységének kompetenciahatárai közt, egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló emberekkel dolgozva használja, személyiségfejlesztő, önismereti, preventív, edukatív céllal, egyéni és/vagy csoportos keretben. A képzés elvégzése után csak megfelelő jogosítványokkal rendelkező orvos vagy pszichológus használhatja a megszerzett szomato-pszichoterápiás ismereteit gyógyító, terápiás céllal.

Jogi értelemben: pszichoterapeuta, pszichiáter, vagy klinikai szakpszichológus végzettség nélkül a segítő szakember nem végezhet pszichoterápiát, mivel ez a tevékenység a magyar törvények értelmében pszichoterapeuta szakvizsgához kötött.

Szervezeti struktúrát tekintve: a szomato-pszichoterápia fő képviseleti szerve Európában 1996 óta a Europen Assosiation for Body Psychotherapy (EABP). Az EABP az EAP (European Association for Psychotherapy) akkreditált tagja, így önmagára, és tagjaira nézve kötelezőnek tekinti az EAP minimális standard képzési irányelveit (4 év posztgraudális képzés és gyakorlat) és etikai kritériumait. Az EABP a  szomato-pszichoterápiás megközelítések széles spektrumát képviselő európai hatáskörű szakmai ernyőszervezet. 2019-ben megalapítottuk a Magyar Szomato-pszichoterápiás Intézetet, mely 2020-tól az EABP hivatalosan jegyzett tagszervezete, így jogosulttá váltunk az akkreditált európai szomato-pszichoterapeuta szakemberek képzésére.

Gyakorlati szempontból: európai jogosítvánnyal rendelkező szomato-pszichoterapeuta az lehet, aki a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület által szervezett Bioszisztemikus vagy Integral Core Dynamics képzésen kiképződik, sajátélményben (egyéni és csoportos) vesz részt, gyakorlati tapasztalatokat szerez, elvégzi az Egyesület Elméleti Képzését, abszolválja elméleti és gyakorlati vizsgáit. A képződés folyamata az esettanulmány védésével ér véget. Az esetet sikeresen megvédő jelölt megszerzi az európai szomato-pszichoterapeuta címet.

A szomato-pszichoterapiás működéshez fontos készségek: a kapcsolat (pl. meglétének/hiányának érzékelése; biztonságos érintés készsége), fejlett taktilis érzékenység, önészlelés (saját testel való mély kapcsolat), a test „olvasása” (intuitív és fizikai), a vitalitás-affektusok olvasása (dinamikus érzelmi minősségek), ráhangolódás az affektusokra (pl. tükrözés), testmunka, lézéssel végzett munka és végül, de kiemelkedő jelentőségűként a testi viszontáttétel (az érzelmi és fantázia szintű mellett, a testi szinten megjelenő áttételi reakciók felismerésének és kezelésének készsége)