Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

Fókusztréner képző csoport (szupervíziós modul)

március 1.


A képzés (szupervíziós modul) célja az önismereti szakasz során megismert fókuszolás
készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás módszerének
elsajátítása szupervíziós keretben. A képzés végén a jelöltek záróvizsgát tesznek.
A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni
önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására
egyéni és max. 60 órás csoportos helyzetben. A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált
terápia alapképzése, a sikeres fókusztréneri vizsga a fókuszolás-orientált terapeuta képzés
bemeneti feltétele.

A csoportba várjuk azok jelentkezését, akik elvégezték a fókuszolás önismereti szakaszát,
és szeretnék megszerezni a fókusztréner címet, ezen kívül azokét akik jártak már fókuszolás
szupervíziós csoportba, de még nem szerezték meg a fókusztréner címet.

Helyszín: Fókuszolás Központ, 1027 Budapest Frankel Leó 14.
Képzés: havi egy péntek, 9-18 óra között (10 munkaóra), 12 alkalom, összesen 120 óra.
Vizsga: külön alkalom, létszámtól függően egy vagy két nap.
A képzés díja: 25 000 Ft/ alkalom.
Időpontok: 2024. március 1., április 5., május 3., június 21., a továbbiakat később adjuk meg.

Vizsga: 2025. március

Érdeklődés, jelentkezés: fokusz@afokuszolas.hu
Rosnyay Nóra Rita 30/377-60-41 rosnyay.nora@gmail.com
Schwarcz Ágnes 30/468-92-68 sa.fokuszkozpont@gmail.com

Részvételi feltételek
● 150 órás zárt fókuszolás-orientált önismereti csoportban teljesített módszerspecifikus
sajátélmény
● alkalmasság, az önismereticsoport vezetőjének ajánlása
● fókusztréner praxis indításának szándéka
● legalább BA szintű végzettség
Követelmények
● aktív részvétel a 120 órás zárt csoportban történő trénerképzésen (a feltüntetett
óraszámok a képzés tanórai (képzési) óraszámait jelentik, amelyek kiegészülnek
tanórán kívül teljesítendő gyakorlatokkal, és a vizsgával)
● fókuszolás tanítása egyéni folyamatban, minimum két személynek. Az egyéni tréning
hossza optimális esetben 10 alkalom (indokolt esetben min. 5 alkalom). Az egyéni
folyamatok a trénerképzés vezetőjének szupervíziója mellett zajlik, és a követelmény
részét képezi az alkalmak jegyzőkönyvezése és tréneri csoportban való
feldolgozása.

● fókuszolás gyakorlás párban: a képzés alkalmai közt valamelyik csoporttárssal
kölcsönös kísérés. A páros gyakorlásról önreflektív esszék készítése (min. 5)
● 20 órás bevezető, módszerbemutató csoport (korábbi nevén: Fókuszolás I.
tanfolyam) megtartása egy csoport (minimum 4 fő) részére. A módszerbemutató
tervének majd a lebonyolított folyamat jegyzőkönyvének, élményeinek prezentálása
és szupervíziós feldolgozása.
● önreflektív esszék készítése a képzési alkalmakról (min. 5)
● fókuszolás koordinátor által vezetett elméleti és gyakorlati fókusztréner záróvizsga
letétele (a vizsga nem része a 120 óra képzési óraszámnak, a vizsga hossza,
létszámtól függően egy vagy két munkanap)
● 10 %-ot nem meghaladó hiányzás
● a fókusztréner címet igazoló tanúsítvány feltétele SzPTE regisztráció és a képzés
kezdetétől a tagdíj fizetése.
Megszerezhető cím és kompetenciák
Fókusztréner cím
A fókusztréner jogosult:
● fókuszolás egyéni és csoportos keretek között történő tanítására
● egyéni önismereti folyamatok kísérésére
● legfeljebb 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására
További képzések
A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése.
● A fókusztréner cím megszerzése feltétele a Fókuszolás-orientált terapeuta képzésre
való jelentkezésnek.
● A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület két éves elméleti képzésének és a
Fókuszolás-orientált terápiás képzés sikeres elvégzésével a Fókuszolás-orientált
pszicho-szomatoterapeuta cím használatára jogosult.

További információ
https://afokuszolas.hu/fokusztrener-csoport-2024-januarban/

Részletek

Dátum:
március 1.