Események betöltése

Fókuszolás-orientált terápia (FOT) képzés

szeptember 17.

Képzésünk keretében a Fókuszolás-orientált terápia elméletét és gyakorlatát oktatjuk (Gendlin, 1996). Eugene Gendlin, Ph.D. pszichológus és filozófus, aki a fókuszolás módszerének kidolgozásával vált ismerté. Gendlin pszichoterápiás világtérképnek is fontos alakja, aki eredetileg személyközpontú pszichoterápiában képződött, majd kidolgozta saját fókuszolás-orientált terápiás irányzatát.

A következő fókuszolás-orientált terápia képző csoportunk 2021 őszén indul hazai és külföldi fókuszolás-orientált terapeuták vezetésével!! Mindazok jelentkezését várjuk, akik elvégezték a fókusz tréner képzést vagy úton vannak a tréneri cím megszerzése felé és szeretnék elmélyíteni  a fókuszolás terápiás használatával kapcsolatos tudásukat.

Bemeneti feltétel:

 • Fókuszolás-orientált terápiás alapismeretek: Fókusz tréneri cím, vagy min. 150 órás fókuszolás-orientált önismeret, és elkezdett tréneri képzés
 • MA szintű végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány, harmadrészt egyéb egyetemi szintű végzettség melletti szakirányú módszerspecifikus tanulmányok.
 • Olyan egyéni humán segítő keret, amiben a képzésben jelentkező jelenleg is használja vagy a jövőben használni szeretné a fókuszolás-orientált tudását
 • Alkalmasság
 • Felvételi interjún való sikeres részvétel
 • Szerződés kötése a képző intézettel
 • 75.000 ft vissza nem térítendő előleg befizetése június 30-ig (az előleg csak abban az esetben kerül visszafizetésre, ha a képzés nem kellő létszám vagy egyéb előre nem látható, a képzés egészét ellehetetlenítő körülmény miatt meghiúsul)
  A képzés felépítése
  Követelmények Óraszám Megjegyzés
  I. FOT elméleti szeminárium 60 óra Szeminárium vezető: Kántor Árpád és további előadók
  II. Az egyéni praxis szupervíziója 120 óra Választható szupervízorok: Szilágyi Veronika, Márton Éva

  A szupervízió kiscsoportos (5-10 fő) foglalkozások keretében zajlik.

  A szupervízióval párhuzamosan a követelmény részét képezi 2 év/min. 300 óra FOT terápiás gyakorlat, valamint 20 óra fókusz párral történő gyakorlás

  III. Esettanulmány konzultáció 30 óra
  IV FOT műhely 90 óra Műhelyvezetők: Peter Afford, Doralee Grindler Katonah, Kántor Árpád (változtatás jogát fentartjuk)
  V. Egyéni sajátélmény a cím megszerzésének feltétele 200 óra egyéni sajátélmény teljesítése, amin belül min. 50 óra FOP sajátélmény
  VI. Elméleti vizsga és az esettanulmány védése a kurzus elméleti vizsgával és az esettanulmány védésével zárul
  Kontaktóra 300 óra amit 300 óra FOT terápiás gyakorlat, 20 óra páros gyakorlás és 200 óra sajátélmény egészít ki

  Órabontás:

  I. év

  Szupervízió – 60 óra; havi 6 képzési óra

  Szupervízió időpontjai: a nyitó alkalommal kialakított csoportokkal külön egyeztetnek időpontot a szupervízorok

  Elméleti szeminárium – 30 óra; kb. havi egy hétköznap délután 15:30-18:00 (3 képzési óra); időpontok hamarosan

  Elméleti szeminárium időpontjai:

  • nyitó alkalom: 2021 szeptember 17. 15:00-18:00

  FOT műhely – 2 x péntek – vasárnap (2 x 30 óra)

  I. műhely: 2022 Peter Afford (UK) – Fókuszolás-orientált terápia: munka a pszichológiai védelmekkel, traumával és disszociációval – tervezés alatt

  II. műhely: 2022. Doralee Grindler Katonah (US) – tervezés alatt

  II.év

  Szupervízió – 60 óra;

  Elméleti szeminárium -30 óra;

  Esettanulmány konzultáció – 30 óra;

  FOT műhely –  1 x péntek -vasárnap  ( 30 óra)

  III. műhelyek – Kántor Árpád – tervezés alatt

  Csoportlétszám: 6-16 fő

  Részvételi díj: 175.000/félév

  A képzés nyitó alkalma: 2021. szeptember 17. 15:00-18:00

  A képzés további időpontjai:

  • 2021 (pontos dátum hamarosan)
  • 2022 (pontos dátum hamarosan)
  • 2023 (pontos dátum hamarosan)

  A képzés által elérhető címek, kompetenciák:

  A képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.
  A fókuszolás-orientált képzés elvégzésével a végzett jogosulttá válik a fókuszolás-orientált terapeuta címre (felsőfokú végzettségű pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, pasztorálpszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, lelki-gondozó végzettség esetén) vagy fókuszolás-orientált tanácsadó címre (minden más a fókuszolás-orientált terapeuta címnél felsoroltakon kívüli végzettség esetén). 
  A fókuszolás-orientált terápia módszer alkalmazásának módját és a fenti címet meghatározza a képzésen résztvevő alapvégzettsége és esetleges szakvégzettségei.
  Önálló fókuszolás-orientált terápiás gyakorlatot a módszerben képzett, pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező folytathat!

  Ezek híján a képzést elvégzett résztvevő fókuszolás-orientált gyakorlatot kizárólag fókuszolás-orientált terápiában kiképzett pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szupervíziója mellett végezhet.

  A képzés a TIFI (The International Focusing Institute) és a SzPTE (Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület) által elfogadott.

  A Fókuszolás-orientált terápia képzési rendje itt olvasható:  http://fokuszolas.hu/a-fokuszolas-orientalt-kepzes-kepzesi-rend/

  Jelentkezési határidő: 2021. június 15.

  Felvételi interjú: 2021. június 18.

Részletek

Dátum:
szeptember 17.

Helyszín

Budapest
Cím telep, Budapest