Események betöltése
 • Ez az esemény elmúlt.

Elméleti képzés

2021. szeptember 24. péntek

A szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia elméletét és gyakorlatát teljes körűen bemutató 400 órás, négy féléves képzést indít a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2021 őszén.

A képzésbe azokat várjuk, akik az Egyesület által képviselt valamely módszerben (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) már sajátélmény tapasztalatot szereztek, és / vagy elkezdték a képződést.

A kurzus célja, hogy a testközpontú munka iránt érdeklődő szakemberek elsajátíthassák a szomato-pszichoterápiás lélektani módszerek alkalmazásához szükséges elméleti alapokat,  és megismerkedhessenek azzal a szakmai közeggel, amely a későbbiekben aktívan segíteni tudja gyakorlati munkájukat. 

Az elméleti képzés tartalma és szerkezete a hazai szakmai szervezetek,  a European Association for Body Psychotherapy  (EABP), és a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes (EEPSSA) szakmai irányelvei és képzési követelményei alapján került kidolgozásra.

 

Részvételi feltételek:

 • felvételi beszélgetésen részvétel és megfelelés
 • legalább BA/BSC végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány
 • minimum 30 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt egyéni (vagy 120 óra csoportos) önismereti sajátélmény olyan szakembernél, aki az Egyesületnél vagy  valamely más, a Pszichoterápiás Kiskátéban szereplő képzőhelyen kiképződött
 • elkezdett vagy befejezett csoportos szomato-pszichoterápiás ön- és módszerismereti folyamat a választható specializációk (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) valamelyikéből
 • a képzésben lévő vállalja, hogy mindaddig, amíg a képzést záró képesítését jelentő „pszicho-szomatoterapeuta” címet meg nem szerezte, szakmai vagy egyéb tevékenysége kapcsán nem hivatkozhat pszicho-szomatoterápiás képzettségre, illetve oktatásban való részvételre.
 • a jelentkezés elbírálása során nem feltétel, de komoly előnyt jelent az előzetes szakmai tapasztalat humán segítői területen.

Végzettség és elismerése Az elméleti képzés önálló végzettséget nem ad, a pszicho-szomatoterapeuta cím felé vezető egyik lépcső, az Egyesület képzésének részét képezi. Sikeres elvégzését követően a hallgatók az alapképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak, amely igazolja elméleti, szomatikus pszichológiai alapismeretek területén szerzett jártasságukat.

A képzés oktatói jól képzett szakemberek, köztük az Egyesület alapító tagjai, illetve olyan neves “külsős” szakemberek, akik saját szakterületükön testközpontú munkát végeznek, kutatásokat folytatnak.

Képzési forma

 • A képzés kiscsoportos formában zajlik, két napos (20 órás) szombat-vasárnapi blokkokban, kivétel az első félév, ahol néhány péntek-szombati blokk van.

A képzés díja

 • 160.000 Ft /félév

Jelentkezési határidő

 • 2021 szeptember 11.

Tervezett időpontok (első félév)

2021

 • szeptember 24 (du)-25-26 (de).
 • október 17.
 • november 13-14.
 • december 10-11.

2022

 • január 14-15-16.

Tervezett időpontok (második félév)

 • február 4-5.
 • március 12-13.
 • április 9-10.
 • május 21-22.
 • június 11-12.

 

Oktatott tárgyak és oktatók listája (4 félév)

Szomato-pszichoterápiás alapismeretek
Bevezetés a szomato-pszichoterápiába – Kántor Árpád
A szomato-pszichoterápia története – Szemerey Márton
Fő szomato-pszichoterápiás irányzatok – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia elmélete – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia tudományos megalapozottsága (Indikáció, kutatások, hatásvizsgálatok) – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás intervenciós technikák – Szemerey Márton
A karaktervédelem elméletei – Szemerey Márton
Biológiai folyamatok a szomato-pszichoterápiás intervenciók hátterében – Szemerey Márton
Szomatikus és pszichológiai alapismeretek
Fejlődéslélektan:
   Fejlődéslélektan I. (Pre- és perinatális pszichológia) – Andrek Andrea
   Fejlődéslélektan II. (Pszichodinamikus fejlődéselméletek) – Patkó Zita
Pszichopatológia:
     Pszichopatológia I.(Az egyes zavarok spektrumszemlélete) – Patkó Zita
     Pszichopatológia II. (Szomato-pszichoterápiás megközelítés) – Szemerey Márton
Pszichoterápiás alapfogalmak, pszichoterápiás diagnosztika, diagnosztikai rendszerek – Patkó Zita, Szilágyi Veronika
Testkép és testreprezentációk – Dr. Csabai Márta
A szomato-pszichoterápiás kapcsolat alapjai
Szomato-pszichoterápiás etika (Általános szomato-pszichoterápiás etika, az érintés etikája, kompetenciahatárok) – Andrek Andrea
Traumafeldolgozás a szomatopszichoterápiában – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás egyéni munka dinamikai folyamatai – Szilágyi Veronika
Szomato-pszichoterápiás csoportmunka dinamikai folyamatai – Szilágyi Veronika, Szemerey Márton
Tudatállapotok, regresszió, mentalizáció – Dr. Merényi Márta
Szomato-pszichoterápiás gyakorlati tárgyak
Csoportos pályaszocializáció – Kántor Árpád
Szupervíziós csoport – Szilágyi Veronika
Módszerismereti – blokk (ICD, Fókuszolás, Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Haptonómia)

Jelentkezés: szilvera@gmail.com e-mail címen Szilágyi Veránál

Letölthető jelentkezési lap itt

Részletek

Dátum:
2021. szeptember 24. péntek

Helyszín

Budapest, 12. kerület, Városmajor utca
Cím telep,Budapest

Szervező

Magyar Szomato-pszichoterápiás Intézet