Események betöltése
 • Ez az esemény elmúlt.

Bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás képzés

2023. október 21. szombat

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia a neuropszichoanalízis és egyéb idegtudományok integrálásából létrejött önálló, rendszerszemléletű testorientált pszichoterápiás módszer, melynek alapjait Prof. dr. Jerome Liss, pszichiáter (Harvard Egyetem) és Prof.dr. Maurizio Stupiggia, filozófus, pszichológus (Bologna-i Egyetem) fektették le.

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában a bioszisztemikus modell hivatkozik többek között Ernst Gellhornnak az autonóm idegrendszerrel – a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszerek működésével – kapcsolatos kutatásaira, emellett elméletének alapjait a Wilhelm Reich-féle karakterpáncél és Alexander Lowen bioenergetikai elképzelésére helyezi.

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

A képzésben való részvétel feltételei

 • MA szintű végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány, harmadrészt egyéb egyetemi szintű végzettség melletti szakirányú módszerspecifikus tanulmányok
 • kitöltött jelentkezési lap
 • részvétel a felvételi szemináriumon
 • csoportmunkára nyitottság, testi munkára való alkalmasság, teherbírás
 • elköteleződés a felvételi szeminárium végén
 • írásbeli szerződés kötése a képző szervezettel
 • a képzés ideje alatt a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tagságának vállalása.

A képző-csoport maximális létszáma: 18 fő

A képzés angol nyelven folyik, tolmácsolással.

A képzés szakaszai:

 1. Képző szakasz: időtartama 2 év, 320 óra (egy óra 45 perc)
 2. Szupervíziós (választható) szakasz: időtartama 2 év, 150 óra (egy óra 45 perc)

Jelentkezési határidő:  2023. október 1.

Érdeklődni és jelentkezni a szilvera@gmail.com címen, vagy a +36705090249-es telefonszámon lehet Szilágyi Veránál.

 

A KÉPZŐ SZAKASZ (ELSŐ KÉT ÉV) TEMATIKÁJA

 A test dimenziója a pszichoterápiában: története és alakulása
 A bioszisztemikus iskola kialakulása, elméleti alapjai

 • Az egzisztenciális fenomenológia: Laing, Merleau-Ponty.
 • Az embriológiai modell: Lake, Boadella.
 • Neurofiziológiai alapok: Porges, Siegel, Van der Kolk, Ogden
A csecsemőkutatás: elméletek és fejlemények
 A bioszisztemikus-modell kezelési technikái (elmélet és gyakorlat)

 • Az interjú alapvető technikái: kulcsszó, kulcs-mozdulat, összegzés, újrafogalmazás, elmélyítés.
 • Az azonosulás alkalmazása egyéni folyamatokban.
 A testi munka alapjai (elmélet és gyakorlat)

 • Vertikális, horizontális és szimbolikus grounding.
 • Légzéstechnikák.
 • „Bottom up” reguláció (testi érzetekből indított érzelemszabályozás)
 • Penduláció (szimpatikus és paraszimpatikus reakciók váltakozásának kiegyenlítése)
Bioszisztemikus kapcsolati aspektusok (elmélet és gyakorlat)

 • Mély figyelem (deep listening)
 • Testi folyamatok, mentális tartalmak, kapcsolati történések integrálása.
 • A testi empátia.
 • Összehangolódás  a klienssel non-verbális szinten és a prozódia vonatkozásában (ritmus, hangsúly, hanglejtés).
 • A kapcsolat, és a kulcs-mozdulat testi szinten történő elmélyítésére szolgáló intervenciók.
 • Kognitív, érzelmi és testi szintű intervenciók alkalmazása az elakadások feloldásában.
 • A terápiás kapcsolat dinamikája – szomatikus rezonancia (szomatikus/limbikus áttétel- viszontáttétel).
 • Munka a kapcsolati (kötődési) traumával.
Bioszisztemikus terápiás intervenciók a gyakorlatban

 • Munka a tolerancia-ablakkal.
 • Munka az álmokkal.
 • Munka endodermális, ektodermális és mezodermális szinteken.
 • A trauma és az abúzus test-orientált megközelítése a gyakorlatban.
 • Az érzelmekkel és a testtel való munka a csoportban: lehetőségek és korlátok.
 • Az azonosulás, a visszhang és a kórus technikája és alkalmazása a csoportban.

 

A képzés első hétvégéje:

 • 2023 október 21-22. (20 óra) Felvételi szeminárium, vezetik: Dr. Albert András, Horváth Zoltán, Dr. Szelelki Annamária, Szilágyi Vera

A képzés további ütemezése:

 • 2023 december 1-2. (20 óra) Budapest, kiképző: Prof. Stupiggia
 • 2024 február 24-25. (20 óra) Elméleti hétvége, előadók: Szemerey Márton, Vermes Katalin
 • 2024 május 3-4-5. (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
 • 2024 augusztus 23-24-25-26-27. (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
 • 2024 október (20 óra) Szombat elmélet és gyakorlat, vasárnap gyakorlat magyar képzőkkel
 • 2024 december (20 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
 • 2025 március (20 óra) Gyakorlat magyar képzőkkel
 • 2025 május (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
 • 2025 augusztus (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
 • 2025 október (20 óra) Gyakorlat magyar képzőkkel
 • 2025 december (20 óra) Gyakorlati vizsga: Prof. Stupiggia

Az elméleti előadások témái:

 • A szomato-pszichoterápia története
 • Általános szomato-pszichoterápiás ismeretek
 • A bioszisztemikus iskola története
 • Trauma-munka a szomato-pszichoterápiákban

A képzés díja és fizetési ütemezése:

 • 2023 október 21-ig  60.000.-Ft átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen fizetve
 • 2023 december 1-ig 140.000.-Ft átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen fizetve
 • 2024 december 1-ig 100.000.-Ft átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen fizetve
 • A külföldi képzők képzési blokkjain mindig az adott hétvégén készpénzzel Euroban fizetve: 80 Euro/nap
 • A teljes, 2 éves, 320 órás képzés díja: 300.000.-Ft + 1600 Euro
A fenti összegek magában foglalják a képzés, a tolmácsolás, a terembérlet és a gyakorlati vizsga díját. 

Záróvizsga

 • A záróvizsgán az a jelölt vehet részt, aki:
 • a képzési órák legalább 90% -án részt vett
 • megfelelt a képzés utolsó blokkján tett gyakorlati vizsga követelményeinek
 • a képzési díjat maradéktalanul befizette
 • a képzés ideje alatt érvényes egyesületi tagsággal rendelkezik.
 • A záróvizsga egy, a jelölt által választott bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás esetleírás.

 

Végzettség és elismerése 

 • A képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.
 • A bioszisztemikus képzés első szakasza önmagában is elvégezhető, elvégzése önálló végzettséget nem ad.
  A szupervíziós szakasz elvégzésével a végzett jogosulttá válik a bioszisztemikusan orientált szakember címre. 
  A bioszisztemikus módszer alkalmazásának módját és a fenti címet meghatározza a képzésen résztvevő alapvégzettsége és esetleges szakvégzettségei.
 • Bioszisztemikus gyakorlatot a módszerben képzett, pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező folytathat.
 • Ezek híján a képzést elvégzett résztvevő bioszisztemikus gyakorlatot a bioszisztemikus módszerben kiképzett pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szupervíziója mellett végezhet.

 • A képzés az EABP (European Association for Body Psychotherapy) által elfogadott, Európában akkreditált szomato-pszichoterápiás képzés, az európai szomato-pszichoterapeuta cím felé vezető egyik lépcső.

Érdeklődni és jelentkezni a szilvera@gmail.com címen, vagy a +36705090249-es telefonszámon lehet Szilágyi Veránál.

 

Részletek

Dátum:
2023. október 21. szombat